Laatste systeemupdate: 2022-02-14 14:32:54
Status beveiligingscentrum: *** Handmatig *** (1)

/ Reactie

Beveiligingsadvies

De beveiligingsinstellingen staan niet optimaal ingesteld.

De laatste systeemupdate is 32 dagen geleden uitgevoerd.

Voer Windows Update nu uit (Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Naar updates zoeken).

ReactieVerwijzing naar webpagina of tekstuele toelichting