Voor elke categorie in de checklist wordt een score berekend gebaseerd op de ernst van het advies.

Als er kritieke punten zijn is de maximum score 4, voor aanbevolen punten is dit 6, voor optionele punten 9,5 en voor informatieve punten 10.

Als er meerdere adviezen zijn van dezelfde zwaarte (kleur), dan worden er punten met een bepaalde weging van de maximum score afgetrokken.

De laagste categoriescore bepaalt de overall scan score, wat een indicatie is voor de status van uw computer.

Het is echter mogelijk dat niet alle problemen en risico's geïdentificeerd zijn en in dat geval kan de score een verkeerde indruk geven.

In uitzonderlijke situaties kan geen score berekend worden en wordt een vraagteken getoond.